Prijava

Prijavom za posao se podrazumeva da ste pročitali i da ste saglasni sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.

Molimo Vas da u tekstu naznačite za koju poziciju se prijavljujete. Ukoliko prilažete CV, prevedite ga u PDF format veličine do 5 Mb.