Politika upravljanja kvalitetom

Politika upravljanja kvalitetom

Enterijer Janković ima sertifikovan Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001: 2004), koji potvrđuju visok nivo svesti sa aspekta kvaliteta proizvoda/ pružene usluge i ekologije.

Naša politika kvaliteta propisuje da je našoj kompaniji najvažnije:

  • Zadovoljstvo kupaca
  • Zadovoljstvo partnera kompanije
  • Zadovoljstvo zaposlenih
  • Očuvanje životnog okruženja i kontrolisana upotreba drveta kao prirodnog resursa

Kompanija je nosilac brojnih nacionalnih i internacionalnih izveštaja o ispitivanju i sertifikata koji dokazuju odlične performanse, sigurnost i kvalitet proizvodnog asortimana. Pomenuti tehnički atesti su izdati od strane prestižnih insituta i akreditovanih laboratorija, među kojima su Warrington (Engleska), Ift (Nemačka), CSTB (Francuska), Elektorsert (Rusija), ZAG (Slovenija) Euroinspekt drvokontrola, IGH i LTM (Hrvatska) i IMS (Srbija).

U našoj kompaniji postoje procedure rada koje opisuju na koji način se sprovode osnovni procesi u kompaniji. U skladu sa tim postoje propisane procedure kako se upravlja dokumentima i zapisima, na koji način se sprovodi interna provera, kako teče proces komercijalnog poslovanja, proces nabavke i proces realizacije projekata, kako se rešavaju reklamacije, kako teku procesi održavanja mašina i opreme, ali i kako teku procesi obučavanja i razvoja zaposlenih.

Posebna pažnja pridaje se istaživačko-razvojnoj funkciji, sa ciljem unapređenja performansi i tehničkih karakteristika proizvodnog asortimana, naročito na polju protivpožarnosti, akustike, protivprovalnosti, mehaničkih karakteristika, različitih klimatskih uslova i drugih aspekata koji su zahtevani za sticanje CE oznake.