O našoj kompaniji i njenoj kulturi

Kada me pitaju kako sam stvorio put od male radionice do međunarodno priznate kompanije, uvek kažem da nije bilo lako, na svakom putu ima trzavica, a uspeh, velikim delom, zavisi od toga koliko je jaka volja i spremnost za odricanjem kako bi se proizvelo ostvarenje želja.

Druga polazna osnova je tim ljudi koji vas okružuje, pa je poseban uspeh kada oko sebe “stvorite” zaposlene na koje možete u potpunosti da računate.

Ulaganje u sebe putem znanja je polazna tačka uspeha u daljem životu i karijeri. Znanje je neprocenjivo bogatstvo koje je samo u vašem vlasništvu. Kada ispred sebe postavite jasan cilj, volju, a samim tim i ambicije, neće manjkati ni znanja ni uspeha.

U našoj kompaniji je moguće ostvariti snove, samo ako dovoljno želite i trudite se. Dobrodošli i nadam se da ćemo uspešno sarađivati.

Božo Janković, predsednik EJ Group