Naše vrednosti

FLEKSIBILNOST – važno je lako se prilagođavati promenama.

Ceni se prilagođavanje promenama. Menjaju se ponekad prioriteti zadataka u toku dana, događaju se izmene na projektima i važno je imati sposobnost prilagođavanja svemu tome. “Dobar raspored mi pomaže u tome”, navodi Radomir koji radi u jednom od projektnih timova. “Pre nekoliko dana sam otpremao jedan kamion robe, kad su došle izmene u otpremama i morao sam da menjam raspored paleta i koja će biti spakovana u koji kamion. Promene se dešavaju, važno je samo kad vidimo da se pravac menja – i mi okrenemo svoje kormilo”.


RAZVOJ – bitna je spremnost na razvoj i usvajanje novih informacija i znanja.

Momčilo je radio kao CNC operater na jednoj od postojećih mašina u pogonu. Kada je krenuo projekat Filharomonije u Moskvi, stigle su nove mašine. „Morao sam da učim kako se radi na petoosnoj mašini, ali i na savremenijim troosnim mašinama. Takođe smo tad dobili i prvu mašinu robota. Bilo je izazovno učiti i raditi u isto vreme, ali uspeo sam da savladam mašinu.“


EFIKASNOST – važno je biti usmeren na cilj i poštovati rokove.

Naš kolega Stevo radi u sektoru nabavke. Često su zahtevi mnogo različiti i rokovi za nabavku budu kratki, ali on sam navodi da zna kolika je važnost da se zadatak završi do kraja na vreme. Zadaci su uslovljeni drugima, neretko i da bi se neki zadatak radio potrebno je da postoji nešto urađeno pre toga. „Važno je da imamo svest o onima koji treba da rade dalje posle nas, zato je važno da poštujemo svoje rokove i ciljeve.“


LOJALNOST – ceni se lojalnost kod zaposlenih.

Na terenu, naši šefovi gradilišta često se susreću sa različitim zahtevima od strane investitora. Ipak, važno je biti upoznat sa ugovorom i dogovorenim obavezama. David navodi da je to ponekad teško izbalansirati: „Moramo braniti naše interese. Potrebno je klijentima na lep način objasniti ugovorne obaveze i šta je čija odgovornost. Uvek postoji opcija i pravljenja dodatnih ugovora. Samo na taj način štitimo našu kompaniju.“


SAMOINICIJATIVNOST – uspešni su oni koji su proaktivni i koji samostalno tragaju za rešenjima.

Kako su se pojavljivale nove mašine, tako su zahtevi od konstruktora bili drugačiji. Zaposleni su inicirali kreiranje nove službe koja bi se bavila 3D modelovanjem čime bi se ubrzao rad mašina. Nakon nekoliko sastanaka i detaljnog razrađivanja ovog predloga, formirano je odeljenje za programiranje CNC mašina u okviru operativne pripreme.