Bezbednost i zdravlje na radu

Posebna pažnja u kompaniji pridaje se bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih kao i očuvanju životne sredine. Kompanija organizuje očne preglede za zaposlene koji rade za računarom. Takođe, celokupno uređenje radnog prostora formirano je tako da zaposlenima omogući spontano i nesmetano kretanje kroz njega. Zaposlenima u proizvodnji obezbeđuje se adekvatna zaštitna oprema na radu. Trudimo se i da utičemo na očuvanje životne sredine:

  • Upravljanjem potrošnjom papira (koristimo obe strane papira prilikom štampe)
  • Smanjenjem čvrstog otpadnog drveta (pravimo brikete koji se koriste za loženje)
  • Reciklažom električnog otpada
  • Racionalizacijom potrošnje električne energije (gasimo svetla zasobom, računare)
  • Racionalizacijom potrošnje gasa
  • Racionalizacijom potrošnje vode iz opštinskih izvora (zatvaramo vodu za sobom, obaveštavamo nadređene službe ukoliko postoje problemi sa curenjem vode..)

U kompaniji postoji razvijen sistem zaštite od požara, a naši zaposleni prolaze obuku za njegovo korišćenje. Imamo takođe i dojavljače požara i hidrantsku mrežu. Kod našeg Lica za bezbednost i zaštitu na radu možete se informisati o korišćenju i rasporedu protivpožarnih aparata u kompaniji.

Obuke za BZNR
Na našoj e- learning stranici postavljamo i termine za obuku za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara. Svi zaposleni su obavezni da dođu na ovu obuku.