Aktuelni konkursi

Stručni saradnik za finansijsku analitiku i kontroling

Opis posla:

 • Izrađuje operativne planove i budžetiranja;
 • Kontroliše i analizira troškove projekata i investicija;
 • Otvara projekte u informacionom sistemu, unosi prihvaćene ponude i sprovodi kroz informacioni sistem sve izmene na projektima;
 • Prati likvidnost i upravlja rizicima;
 • Pravi predloge analiza/ izveštavanja i izveštava menadžement;
 • Vrši plaćanja u zemlji i inostranstvu;
 • Prati naplatu potraživanja po projektima;
 • Obračunava zarade;
 • Kontroliše troškove po organizacionim jedinicama;
 • Izrađuje fakture;
 • Raspoređuje devizne prilive, ugovara i prati naplatu po dokumentarnim akreditivima;
 • Priprema dokumentaciju za dobijanje kredita / garancija i konkursa za dodelu finansijskih sredstava.

Uslovi:

 • Viša/visoka stručna sprema;
 • Napredno poznavanje rada na računaru –  Microsoft Office paket;
 • Poznavanje engleskog jezika na naprednom nivou;
 • Orijentacija ka detaljima, sistematičnost i analitičnost u radu;
 • Radno iskustvo u trajanju od godinu dana na istim ili sličnim poslovima

Prijavite se ovde.


Saradnik na projektu

Opis posla:

 • Učestvovanje u organizaciji realizacije projekta od početka do kraja;
 • Spremni na asistenciju menadžeru projekta tokom vođenja i realizacije velikih projekata kao što su: vile, hoteli, rezidencijalni objekti i sl;
 • Znaju kako da formiraju crtež sa specifikacijama potrebne opreme i materijala;
 • Učestvovanje u usaglašavanju uzoraka, pripremi specifikacija, kontrolisanju budžeta i troškova;
 • Bavi se projektovanjem i usaglašavanjem tehničke dokumentacije;
 • Poštovanje rokova vezanih za projekat;
 • Po potrebi odlazak na teren i uzimanje mera na projektu.

Uslovi:

 • Dipl. inženjer arhitekture/ dipl. inženjer prerade drveta/ dipl. inženjer građevine;
 • AutoCAD, MS Office – napredno znanje;
 • Napredno znanje engleskog jezika;
 • Poželjno poznavanje ruskog ili italijanskog ili francuskog ili drugog stranog jezika.

Prijavite se ovde.


Saradnik za nabavku tapaciranog nameštaja

Opis posla:

 • Istraživanje domaćeg i inostranog tržišta potencijalnih dobavljača kooperantske robe i usluga (prikupljanje cenovnika, kataloga…);
 • Usklađivanje tehničkog zahteva sa odgovornim menadžerom projekta u skladu sa zahtevom investitora
 • Prikupljanje ponuda i realizacija nabavke kooperantske robe i usluga u skladu sa definisanim tehničkim zahtevom
 • Prezentacija prikupljenih ponuda neposrednom rukovodiocu i predlog odabira dobavljača za realizaciju
 • Izrada i usaglašavanje ugovora sa dobavljačima, kontrola realizacije ugovora
 • Kvalitativna i kvantitativna kontrola isporučene robe i usluga
 • Kontrola računa za isporučenu kooperantsku robu i usluge
 • Rešavanje postupka reklamacije na poručenu robu, u slučaju neadekvatnog kvaliteta i/ili kvantiteta robe

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema (šumarski fakultet, ekonomski fakultet, FTN);
 • Poželjno iskustvo u industriji koja se bavi proizvodnjom enterijera;
 • Poznavanje sertifikata za kooperantsku robu;
 • Znanje MS Office paketa i AutoCAD, kao i engleskog jezika

Prijavite se ovde.


Šef gradilišta/Poslovođa objekta – (Francuska, Španija, Srbija, Crna Gora, Rumunija)

Opis posla:

 • Organizovanje montaže i praćenje izvođenja drugih završnih građevinskih radova prema definisanoj dinamici i metodologiji (građevinsko – zanatskim radovi, enterijer, instalaterski radovi);
 • Praćenje dinamike radova i termin planova;
 • Kontrolisanje kvaliteta izvedenih radova;
 • Vođenje gradilišne dokumentacije i izveštavanje o realizaciji projekta.

Uslovi

 • Visoka stručna sprema (građevinski, arhitektonski fakultet);
 • Neophodno je poznavanje rada na računaru – MS Office, AutoCAD;
 • Radno iskustvo u izvođenju projekata i vođenju gradilišta je poželjno;
 • Poznavanje nekog od navedenih jezika (jedan ili više): engleski, nemački, italijanski, španski i mađarski);
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije;
 • Spremnost na rad i boravak u inostranstvu.

Prijavite se ovde.


Pomoćni radnici

Zadaci radne pozicije:

 • Donosi elemente, materijal, alat, donosi potrošni materijal, čisti i sređuje radno mesto;
 • Utovara/ istovara, raznosi i pakuje gotovu robu;
 • Vozi viljuškar ukoliko ima Uverenje o osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad viljuškarom

Uslovi:

 • SSS
 • Radno iskustvo nije presudno
 • Poželjne osobine: marljivost, preciznost

Prijavite se: +381631126007


Stolari

Zadaci radnog mesta:

 • Samostalano radi na mašinama za obradu drveta i obrađuje drvo ručnim alatima
 • Čita i kontroliše radioničke crteže i krojne liste
 • Na osnovu tehničke dokumentacije, izrađuje uzorke i modele od drveta

Uslovi:

 • SSS (III/ IV; stolar, prerada drveta)
 • Potrebno iskustvo u radu sa: egzotama, pločama, masivima
 • Neophodno iskustvo 2 godine
 • Poželjno poznavanje rada na: CNC mašini, abrihteru, frezeru, geru, presi, formatizeru, kanterici…

Prijavite se: +381631126007


Monteri eksterne montaže

 Zadaci radnog mesta:

 • Montira samostalno elemente stolarije (vrata, prozori), nameštaja i enterijera (zidne obloge, kanelure);
 • Okiva vrata i nameštaj u skladu sa tehničkom dokumentacijom- postavlja okove, šarke, stakla, trake, gume;
 • Istovara i utovara robu i raznosi je na gradilištu.

Uslovi:

 • SSS;
 • Neophodno iskustvo u poslovima montaže drvene ili aluminijumske stolarije;
 • Spremnost na putovanje u inostranstvo;
 • Poželjno poznavanje engleskog ili ruskog jezika.

Prijavite se: +381631126007